Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
REUS SERVEIS MUNICIPALS SA (RSM)

Pressupostos generals i seguiment

 

PRESSUPOST INICIALEXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
2024 CPG a 31 de març
2023 CPG a 31 de març a 31 de juny a 30 de setembre a 31 de desembre
2022 CPG a 31 de març a 31 de juny a 30 de setembre a 31 de desembre
2021 CPG a 31 de març a 31 de juny a 30 de setembre a 31 de desembre
2020 CPG a 31 de març a 31 de juny a 30 de setembre a 31 de desembre
2019 CPG a 31 de març a 31 de juny a 30 de setembre a 31 de desembre
2018 CPG Memòria a 31 de març a 31 de juny a 30 de setembre a 31 de desembre
2017  CPG Memòria a 31 de març a 31 de juny a 30 de setembre a 31 de desembre
2016 CPG Memòria a 31 de març a 31 de juny a 30 de setembre
2015 Memòria a 31 de març a 31 de juny a 30 de setembre a 31 de desembre
2014 * Memòria a 31 de juny a 30 de setembre
a 31 de desembre
Memòria a 31 de juny a 30 de setembre
Memòria a 31 de juny a 30 de setembre

* en el moment d'aprovar-se els pressupostos per al 2014,  la societat Reus Serveis Municipals SA encara no estava fusionada (vegeu el procés de reestructuració empresarial de 2014), de manera que els pressupostos inicials són els aprovats per acada una de les empreses integrants de la fusió. El seguiment pressupostari es referencia als pressupostos inicials, atès que cada cada una de les  empreses fusionades s'identifica amb una de les divisions operatives de l'actual Reus Serveis Municipals, que gaudeixen d'autonomia pressupostària respectivament..