Ves al contingut. | Salta a la navegació

Disposicions municipals en elaboració

Disposicions municipals en elaboració

Disposicions municipals en elaboració

 

NOM DISPOSICIÓ NORMATIVADOCUMENTACIÓFASE ACTUAL
REGLAMENT del servei públic de bicicleta compartida

Consulta pública prèvia (del 15/06/22 al 14/07/2022)

(PGOU) Modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Reus relativa a la regulació dels aparcaments i trasters
  • Anunci (incorpora Annex objecte de consulta) 
    • Informació i documentació consulta pública 

Fase 1: Recollida aportacions consulta pública prèvia del 23/05/22 fins al 20/06/22

(PGOU) Modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Reus que afecta al sector E.2 "Camí de Valls"
  • Anunci (incorpora Annex objecte de consulta) 
  • Informació i documentació consulta pública 

Fase 1: Recollida aportacions consulta pública prèvia del 05/05/22 fins al 30/06/22

ORDENANÇA reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers


  • Memòria de l'avantprojecte 
  • Informació i documentació consulta pública 

ordenança en redacció

ORDENANÇA d'administració digital
  • Memòria de l'avantprojecte 
  • Informació i documentació consulta pública 
ordenança en redacció
ORDENANÇA de mobilitat sostenible ordenança en redacció