Ves al contingut. | Salta a la navegació

Consultes públiques vigents

Consultes públiques vigents

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS


D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament de participació ciutadana, l’Ajuntament ha de substanciar una CONSULTA PÚBLICA prèvia a l’elaboració del projecte d’ordenança, en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions potencialment afectades per la norma futura i el termini per tal que puguin presentar les seves opinions i criteris en relació a la matèria objecte de regulació, és de quinze dies naturals.


Podeu consultar el text de l'Anunci fletxa2.png i el de la Memòria de necessitats per a la redacció de la nova norma fletxa2.png.

(data de publicació en el Portal de Transparència: 03/06/2020)