Ves al contingut. | Salta a la navegació

Disposicions municipals en elaboració

Disposicions municipals en elaboració

Disposicions municipals en elaboració

 

NOM DISPOSICIÓ NORMATIVADOCUMENTACIÓFASE ACTUAL
ORDENANÇA general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local

consulta pública prèvia

REGLAMENT del servei públic de bicicleta compartida

ordenança en redacció

(PGOU) Modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Reus relativa a la regulació dels aparcaments i trasters
  • Anunci (incorpora Annex objecte de consulta) 
    • Informació i documentació consulta pública 

ordenança en redacció

(PGOU) Modificació puntual de la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Reus que afecta al sector E.2 "Camí de Valls"
  • Anunci (incorpora Annex objecte de consulta) 
  • Informació i documentació consulta pública 

ordenança en redacció

ORDENANÇA reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers


  • Memòria de l'avantprojecte 
  • Informació i documentació consulta pública 

ordenança en redacció

ORDENANÇA d'administració digital
  • Memòria de l'avantprojecte 
  • Informació i documentació consulta pública 
  • Informe jurídic preliminar 
ordenança en tràmit d'aprovació
ORDENANÇA de mobilitat sostenible ordenança en redacció