Ves al contingut. | Salta a la navegació

L’Ajuntament de Reus dóna publicitat a la normativa que aprova el ple municipal a través de l’Oficina Virtual de www.reus.cat. Hi trobareu un apartat específic dedicat a la Normativa municipal, on hi podeu consultar:

· Les ordenances: poden ser de diferents tipus. Les ordenances fiscals serveixen per establir i gestionar els tributs municipals i s’actualitzen anualment, i les ordenances reguladores, que incideixen sobre aspectes concrets,  com poden ser el civisme, l’ús de les vies públiques, etc…

· Els reglaments. S’aproven per regular serveis o òrgans de l’Ajuntament.