Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA (REDESSA)

Mesures Antifrau vinculades a projectes Fons Next Generation EU (PRTR)

El Consell d'Administració de la societat va aprovar (acord de data 22/03/2022) adherir-se al Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Reus, amb les seguents especificitats:

S’ha d’entendre que les referències fetes en el Pla tenen l’equivalència següent:

- Ajuntament de Reus o Ajuntament --> societat municipal
- personal municipal --> personal de la societat municipal
- web de l’Ajuntament --> web de la societat municipal
- empleats públics --> treballadors de la societat municipal

COMISSIÓ ANTIFRAU

Respecte a la composició de la Comissió Antifrau, aquesta estarà integrada per personal
propi de la societat municipal, amb especial capacitació, pertanyent als departaments
següents:

- Gerència
- Director Serveis a les empreses
- Coordinadora de l’Oficina d’Habitatge
- Responsable dels serveis econòmics
- Responsable de l’assessoria jurídica

Respecte a les funcions de la Comissió Antifrau, es concreten els aspectes següents:

6. Informar a la Consellera Delegada de les conclusions assolides en els expedients iniciats
i, si s’escau, de les mesures correctores aplicades.

Respecte al règim de reunions de la Comissió Antifrau, es concreten els aspectes següents:

La convocatòria a la mateixa serà realitzada per part del Director de Serveis a les empreses,
per ordre del Gerent de la societat

Pla de mesures Antifrau de l'Ajuntament de Reus- Sistema de gestió del pla de recuperació, transformació i resiliència 

 
 
Informació revisada en data: 19 de gener de 2023