Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
AJUNTAMENT DE REUS

Informació urbanística, geogràfica i mediambiental

Al web de l'Ajuntament de Reus, trobareu un espai dedicat al Planejament Urbanístic, des d'on podreu accedir a tota la informació urbanística i geogràfica publicada.

Al web de l'Ajuntament de Rues, trobareu un espai dedicat a la Sostenibilitat i mediambient. Des del seu menú de l'esquerra podreu accedir a diversos recursos ambientals, al mapa de capacitat acústica, entre altres.

Vegeu també la consulta pública sobre l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions (publicat 03/06/2020).

Podeu accedir a la planificació en matèria mediambiental, des de l'epígraf de Plans i programes de les polítiques públiques, d'aquest portal de transparència.

(No s'ha dut a terme estudis d'impacte ambiental, paisatgístic i avaluacions del risc relatius a elements mediambientals)

Informació revisada en data: 07 d'octubre de 2014