Ves al contingut. | Salta a la navegació

Retribució dels càrrecs electes

Retribució dels càrrecs electes

RETRIBUCIÓ DELS CÀRRECS ELECTES

Les retribucions i el règim de dedicació dels regidors i regidores queda determinat de la següent manera; cal tenir en compte que les retribucions establertes es modificaran d’acord amb el que disposin al respecte els pressupostos generals de l’Estat o d’altre normativa que sigui d’aplicació:

 • Daniel Rubio, regidor delegat de l’Àrea de Recursos Humans i Medi Ambient, amb una retribució de 68.000 euros bruts anuals.
 • Montserrat Flores, regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, amb una retribució de 62.000 euros bruts anuals.
 • Oscar Subirats, regidor delegat de l’Àrea de Salut i Ciutadania, amb una retribució de 62.000 euros bruts anuals.
 • Montserrat Caelles, regidora delegada de l’Àrea de Projecció de Ciutat, amb una retribució de 62.000 euros bruts anuals.
 • Carles Prats, regidor delegat de l’Àrea d'Empresa i Ocupació amb una retribució de 62.000 euros bruts anuals.
 • Marina Berasategui, regidora delegada d’Urbanisme i Mobilitat, amb una retribució de 62.000 euros bruts anuals.
 • Hipòlit Monseny, regidor delegat de Desenvolupament Urbà i Via Pública, amb una retribució de 62.000 euros bruts anuals.
 • Josep Cuerba, regidor delegat d’Esports, amb una retribució de 62.000 euros bruts anuals.
 • Daniel Recasens, regidor delegat de l'Àrea de Cultura i Educació, amb el 95% de dedicació i amb una retribució de 64.600 euros bruts anuals.
 • Dolors del Mar Vázquez, regidora delegada de Seguretat i Convivència, amb el 95% de dedicació i amb una retribució de 58.900 euros bruts anuals.


Així mateix, van quedar fixades les següents assistències als regidors de la Corporació per concurrència a les sessions del òrgans col·legiats:

 • 205 € per la presidència del Ple amb un màxim de 2.460 € anuals.
 • 600 € per assistència al Ple amb un màxim de 7.200 € anuals.
 • L’Alcalde i els portaveus dels grups municipals percebran 340 € per assistència a la Junta de Portaveus amb un màxim de 8.160 € anuals.
 • Els membres de la Junta de Govern Local percebran 340 € per assistència a cada reunió del citat òrgan amb un màxim de 8.160 € anuals.
 • Els regidors percebran 150 € per assistència a cada Comissió Informativa i Consell Sectorial, amb un màxim de 7.200 € anuals.
 • Els regidors percebran 445 € per assistència a cada Comissió de Delegats, amb un màxim de 16.020 € anuals.

Els membres de la Corporació afectats pel que diu l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, no percebran cap tipus d’assistència.

fletxa2.png fletxa2.png fletxa2.png Consulteu els  Decrets amb el règim de dedicació de cada regidor/a i la retribució respectiva.