Ves al contingut. | Salta a la navegació

Subvencions i Ajuts Públics

Subvencions i Ajuts Públics

  • Per a llistar les subvencions i ajudes convocades i concedides durant l'any en curs, podeu consultar la Base de dades "Sistema Nacional de publicitat de subvencions" del Ministeri d'Hisenda i Administracions Publiques:

Concessions
Convocatòries


  • Al Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Reus, es poden consultar les subvencions atorgades amb una actualització mensual.


  • Per a visualitzar el llistat dels ajuts i subvencions des de l'òptica de la fase del tràmit, podeu consultar la seu electrònica: 

Anunci de premis, ajuts i subvencions