Ves al contingut. | Salta a la navegació

Ajuntament de Reus
AGÈNCIA PROMOCIÓ DE CIUTAT

Funcions

L’Agència té per objecte:

1. Promoure la presència activa de la ciutat de Reus a la seva àrea d’infl uència, procurant la coordinació dels

sectors interessats en el foment de la promoció de la ciutat, amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament

socio-econòmic de Reus.

2. Planificar, coordinar, executar i impulsar accions de promoció de la ciutat en general i especialment en l’àmbit

comercial i turístic.

3. Difondre i informar sobre els recursos i activitats d’atracció de la ciutat per fomentar la captació de visitants.

4. Donar suport a tots aquells sectors que estiguin relacionats en l’àmbit de la promoció de la ciutat així com a les

iniciatives i activitats d’entitats que promoguin la ciutat i procurar-ne la seva coordinació.

5. Establir convenis de col·laboració amb altres entitats o administracions públiques i/o amb entitats o associacions

privades que actuïn en l’àmbit de la promoció de la ciutat.

6. Fomentar la participació del sectors interessats en la promoció de la ciutat en aquelles qüestions que els pugui

afectar.

7. Proposar i realitzar qualsevol acció que pugui contribuir al foment de la promoció de la ciutat.

8. Gestionar i explotar equipaments, establiments i altres productes i recursos d’atracció de la ciutat que se li

encomanin per qualsevol de les formes establertes en l’ordenament jurídic.

9. Participar en accions destinades a la protecció, millora i difusió del paisatge urbà de la ciutat de Reus.

Vegeu també els ESTATUTS.