Ves al contingut. | Salta a la navegació

Delegats de serveis

Personal eventual de confiança:

Càrrec: DELEGAT DE SERVEIS
Categoria i dependència A1 28 - Alcaldia
titular: Ricard Gili Ferrer
Funcions: - Realitzar assistència tècnica i administrativa a les regidories de govern, fent seguiment de projectes municipals.
- Donar suport en la coordinació de l’acció del conjunt del govern.
- Impulsar i participar en la confecció dels diferents plans i/o programes d'actuació anuals o plurianuals.
- Participar en la confecció i seguiment del pressupost municipal, del pla de gestió anual i dels programes d’inversions.
- Assistir a les reunions i sessions de treball per a les quals sigui requerit.
Perfil professional Doctor en Comunicació per la Universitat Pompeu Fabra, Llicenciat en Periodisme, Llicenciat en Història,
Màster en Estudis avançats en Comunicació Social a la Universitat Pompeu Fabra i Postgrau en Brand Community Management, té una dilatada experiència en el sector de la comunicació com a periodista en diversos mitjans de comunicació locals i nacionals; director de comptes en una agència de comunicació; assessor en comunicació per a múltiples empreses; Ha desenvolupat un càrrec eventual a l’administració pública excercint de cap de gabinet i de coordinador d’equips a l'Ajuntament de Barcelona i a la Conselleria d’Acció Exterior.
Retribució anual: 53.171,36 €
Càrrec: DELEGAT DE SERVEIS
Categoria i dependència A1 28 - Alcaldia
titular: Francesc Xavier Lázaro Alhambra
Funcions: - Realitzar assistència tècnica i administrativa als regidors de govern, fent seguiment de projectes municipals. - Realitzar estudis econòmics i de viabilitat de nous projectes municipals. - Impulsar i participar en la confecció dels diferents plans i/o programes d’actuació anuals o plurianuals. - Participar en la confecció i seguiment del pressupost municipal, del pla de gestió anual i dels programes d’inversions - Assistir a les reunions i sessions dels òrgans rectors de les empreses municipals per a les quals sigui requerit.
Perfil professional Diplomat en Ciències Empresarials per la URV, amb un Postgrauen Gestió i Administració Local per l’UAB, un MBA-Màster en Administració i Direcció d’Empreses per l’Escola d’Administració d’Empreses i la Universitat de Barcelona i un Màster en Tributació i Assessoria Fiscal (EFEM), entre altra formació, durant els darrers 20 anys ha desenvolupat tasques de cap d’administració i gerent de diverses empreses del sector privat i de vice-President de l’empresa pública de SECOMSA (Serveis Comarcals MediAmbientals S.A.) des d’agost de 2007 fins al juny de 2011.
Retribució anual: 53.171,36 €
Càrrec: DELEGAT DE SERVEIS
Categoria i dependència A1 28 - Alcaldia
titular: Juan Carlos Navarro
Funcions: Delegat de Serveis , en funcions d’assessorament I tasques de col.laboració immediata a Alcaldia.
Perfil professional
Retribució anual: 53.171,36 €
Càrrec: DELEGAT DE SERVEIS
Categoria i dependència A1 28 - Alcaldia
Titular: Jaume Vendrell Faci
Funcions: Delegat de Serveis , en funcions d’assessorament I tasques de col.laboració immediata a Alcaldia
Perfil professional Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona Llicecniat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Barcelona Postgraduat en Gestió i Administració Local de l'Associació Catalana de Municipis i de la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva dedicació professional en l'àmbit privat ha estat l'advocacia (en exercici des de 1999 a 2005)
Retribució anual: 53.171,36 €