Ves al contingut. | Salta a la navegació

Cartes de Serveis

Cartes de Serveis


Entrada en vigorSeguiment compromisos
Carta de Serveis Servei Aigües de Reus 04-03-2016
2016      2017     2018 
Carta de Serveis Servei Bàsic d'Atenció Social 07-02-2017 2018 

Carta de Serveis Transport Públic de Viatgers

25-03-2017 2017     2018  2019 (2n trimestre) 

Carta de Serveis Serveis Funeraris Reus i Baix Camp

17-08-2017 2018 

Carta de Serveis Servei de Biblioteca Pública

17-08-2017 2017     2018     2019 (2n trimestre) 

Carta de Serveis Servei Escoles Bressol Municipals

21-12-2017

Curs 2017 - 2018

Curs 2018 - 2019 

Carta de Serveis Servei d'Informació i Atenció a les Dones

13-03-2018 indicadors anuals. es publicaran a final d'any

Carta de Serveis Serveis de la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris

14-03-2018 2018 

Carta de Serveis de Joventut

12-07-2018 2018 

Carta de Serveis de Museus i Patrimoni Històric

17-08-2018 2018 

Carta de Serveis d'Habitatge

24-10-2018 4t trimestre 2018 

Carta de Serveis de l'Oficina Municipal d'Escolarització

15-02-2019

Carta de Serveis de Serveis Esportius Municipals

18/04/2019

indicadors anuals. es publicaran a final d'any