Ves al contingut. | Salta a la navegació

Cartes de Serveis

Cartes de Serveis

 

Entrada en vigorSeguiment compromisos
Carta de Serveis Servei Aigües de Reus 11-05-2016
Carta de Serveis Servei Bàsic d'Atenció Social 16-01-2017 2018

Carta de Serveis Transport Públic de Viatgers

03-03-2017

2018 2019 2020 2021

Carta de Serveis Serveis Funeraris Reus i Baix Camp

25-07-2017

(no vigent)

2018

21/02/2022

Carta de Serveis Servei de Biblioteca Pública

25-07-2017 2018  2019

Carta de Serveis Servei Escoles Bressol Municipals


 

27-11-2017  (no vigent)

05-08-2021 Curs 2020 - 2021

Carta de Serveis Servei d'Informació i Atenció a les Dones

19-02-2018

2019  2020  2021

Carta de Serveis Serveis de la gestió del risc per a la salut derivat dels productes alimentaris

20-02-2018 (no vigent) 2018  2019 2020  2021

Carta de Serveis dels Serveis de Protecció de la salut

3-11-2021

Carta de Serveis de Joventut

03-08-2018

2018 2019 2020 2021

Carta de Serveis de Museus i Patrimoni Històric

17-08-2018

2018 2019 2020 2021

Carta de Serveis d'Habitatge

24-10-2018

2018 2020 2021

Carta de Serveis de l'Oficina Municipal d'Escolarització

15-02-2019 2021

Carta de Serveis de Serveis Esportius Municipals

18-04-2019