Ves al contingut. | Salta a la navegació

Personal directiu

Personal directiu

informació revisada a març 2020

Càrrec: GERENT DE SERVEIS GENERALS
Categoria i dependència A1 28 - Alcadia
Titular: Josep Solé Tarragó
Funcions: 

Dirigir, coordinar i impulsar l'actuació de l'administració municipal en les diferents àrees, serveis i entitats dependents d'acord amb la normativa vigent i les directrius de l'equip de govern. Impulsar i coordinar l'execució dels acords adoptats pels òrgans de govern de l'Ajuntament. Dirigir i coordinar l'actuació i les funcions del personal directiu municipal. Organitzar i distribuir els recursos humans, tecnològics i financers de la Corporació per complir els objectius fixats pels òrgans de govern.
Exercir les funcions de representació i negociació que se li encomanin.

Perfil Professional:

Economista de professió amb una acreditada experiència en l’administració pública. Ha estat a la gerència de la Universitat Rovira i Virgili, i a la de la Universitat de Girona. En els últims anys ha estat director de Serveis de Gestió, Organització i Planificació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Retribució anual:

93.423,82

Extracte declaració de béns

Enllaç

Càrrec: GERENT-COORDINADOR DE SERVEIS A LA PERSONA
Categoria i dependència A1 28 - Gerent Serveis Generals
Titular: Anna Puigdomènech Romero
Funcions: 

Desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern. Planificar i coordinar les activitats la direcció de Serveis Socials i atenció a les persones i també la direcció del Serveis Culturals i Esportius, Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias, Institut Municipal Reus Cultura (IMRC), Consorci del Teatre Fortuny i Consorci Teatre Bartrina. Avaluar, fer propostes d’innovació i millora en les matèries esmentades anteriorment.

Perfil Professional:

Llicenciada en Ciències del Treball, diplomada Graduat Social,  Tècnica superior en PRL especialitat Seguretat en el treball i coach certificada, completa la seva formació amb un màster Universitari en Direcció i Gestió Empresarial (MBA). Té una dilatada trajectòria com a directiva, especialment en l’àmbit dels Recursos Humans de grans empreses. Per altra banda, destaca la seva participació en projectes d'empreses saludables així com   el programa d’igualtat d’oportunitats en l’entorn laboral i el programa preventiu del risc psicosocial en el treball. En l’àmbit dels serveis a les persones, té un relleu especial la creació del programa “Gestió Alimentària” destinat a la recuperació d’aliments frescos per a persones sense recursos

Retribució anual:

66.765,22

Extracte Declaració de béns: Enllaç
Càrrec: GERENT-COORDINADOR DE SERVEIS TERRITORIALS
Categoria i dependència A1 28 - Gerent Serveis Generals
titular: Gabriel Bosques Sánchez
Funcions: 

Desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern. Planificar i coordinar les activitats d’Arquitectura, Urbanisme, Via pública, Medi Ambient i Salut Pública. Avaluar, fer propostes d’innovació i millora en matèria d’Arquitectura i Urbanisme, Via Pública, Medi Ambient i Salut Pública.

Perfil Professional:

Arquitecte des del 1996.
Treballa a l'ajuntament de Reus des del 2001. Cronològicament, des del juliol de 2001 com a tècnic superior d'administració especial, des del 2008 com a Cap de Secció d'arquitectura i des del 2014 com a Cap de Servei del mateix departament. Va començar la seva carrera en l'administració pública treballant un any al Consell Comarcal del Baix Camp (1998) i dos anys a l'ajuntament de Salou (2000 i 2001).
Ha estat professor de l'Escola d'Art i Disseny de Reus els anys 2000, 2001 i 2002 com a professor de taller i projecte d'interiors i d'arquitectura efímera.
Compatibilitza el seu treball en l'administració pública amb l'activitat professional d'arquitecte. Participa assiduament del món acadèmic en Universitats i Escoles d'arts com a ponent o professor convidat.

Retribució anual:

66.765,22

Extracte Declaració de béns: Enllaç
Càrrec: GERENT/A COORDINADOR/A DE SERVEIS ECONÒMICS
Categoria i dependència A1 28 - Gerent Serveis Generals
titular: vacant
Funcions:

Desenvolupar i impulsar els plans d’actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern en matèria economicofinancera. Planificar, coordinar i fer el seguiment de l’execució economicofinancera, pressupostària i de tresoreria. Realitzar propostes de millora en matèria organitzativa, de procediments i ús de les tecnologies, amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels serveis economicofinancers i de l’atenció a tercers que es relacionin amb l’Ajuntament en l’Àrea de la Hisenda.

Perfil Professional:

Retribució anual:

66.765,22

Extracte Declaració de béns:
Càrrec: GERENT-COORDINADOR D'ORGANITZACIÓ I SERVEIS INTERNS
Categoria i dependència A1 28 - Gerent Serveis Generals
titular: vacant
Funcions:

Desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern en les matèries de recursos humans, STIT, contractació i compres, logística, padró, oficina d'atenció al ciutadà, arxius administratius i responsabilitat patrimonial. Planificar i coordinar les activitats i la direcció de la Gerència-coordinació d'organització i serveis interns en les matèries de recursos humans, STIT, contractació i compres, logística, padró, oficina d'atenció al ciutadà, arxius administratius i responsabilitat patrimonial. Avaluar, fer propostes d’innovació i millora en les matèries de recursos humans, STIT, contractació i compres, logística, padró, oficina d'atenció al ciutadà, arxius administratius i responsabilitat patrimonial.

Perfil Professional:
Retribució anual:

66.765,22

Extracte Declaració de béns: Enllaç