Ves al contingut. | Salta a la navegació

Personal directiu

Personal directiu

informació revisada a març 2020

Càrrec: GERENT DE SERVEIS GENERALS
Categoria i dependència A1 28 - Alcadia
Titular: Josep Solé Tarragó
Funcions: 

Dirigir, coordinar i impulsar l'actuació de l'administració municipal en les diferents àrees, serveis i entitats dependents d'acord amb la normativa vigent i les directrius de l'equip de govern. Impulsar i coordinar l'execució dels acords adoptats pels òrgans de govern de l'Ajuntament. Dirigir i coordinar l'actuació i les funcions del personal directiu municipal. Organitzar i distribuir els recursos humans, tecnològics i financers de la Corporació per complir els objectius fixats pels òrgans de govern.
Exercir les funcions de representació i negociació que se li encomanin.

Perfil Professional:

Economista de professió amb una acreditada experiència en l’administració pública. Ha estat a la gerència de la Universitat Rovira i Virgili, i a la de la Universitat de Girona. En els últims anys ha estat director de Serveis de Gestió, Organització i Planificació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Retribució anual:

93.423,82

Extracte declaració de béns

Enllaç

Càrrec: GERENT-COORDINADOR DE SERVEIS A LA PERSONA
Categoria i dependència A1 28 - Gerent Serveis Generals
Titular: Anna Puigdomènech Romero
Funcions: 

Desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern. Planificar i coordinar les activitats la direcció de Serveis Socials i atenció a les persones i també la direcció del Serveis Culturals i Esportius, Institut Municipal de Puericultura Dr. Frias, Institut Municipal Reus Cultura (IMRC), Consorci del Teatre Fortuny i Consorci Teatre Bartrina. Avaluar, fer propostes d’innovació i millora en les matèries esmentades anteriorment.

Perfil Professional:

Llicenciada en Ciències del Treball, diplomada Graduat Social,  Tècnica superior en PRL especialitat Seguretat en el treball i coach certificada, completa la seva formació amb un màster Universitari en Direcció i Gestió Empresarial (MBA). Té una dilatada trajectòria com a directiva, especialment en l’àmbit dels Recursos Humans de grans empreses. Per altra banda, destaca la seva participació en projectes d'empreses saludables així com   el programa d’igualtat d’oportunitats en l’entorn laboral i el programa preventiu del risc psicosocial en el treball. En l’àmbit dels serveis a les persones, té un relleu especial la creació del programa “Gestió Alimentària” destinat a la recuperació d’aliments frescos per a persones sense recursos

Retribució anual:

66.765,22

Extracte Declaració de béns:
Càrrec: GERENT-COORDINADOR DE SERVEIS TERRITORIALS
Categoria i dependència A1 28 - Gerent Serveis Generals
titular: Anton Maria Salvadó Cabré
Funcions: 

Desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern´i la planificació i coordinació d'activitats

Avaluar, fer propostes d’innovació i millora en matèria d’Arquitectura i Urbanisme, Mobilitat, Desenvolupament Urbà, Via Públia Medi Ambient i Habitatge. 

Perfil Professional:
Arquitecte des de 1988. És professor de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona-UPC, ha estat professor de l’Escola d’Arquitectura de Reus i director del Model Urbà de l’Ajuntament de Barcelona. Ha impartit classes i conferències arreu, especialment a l’Amèrica Llatina, i ha col·laborat en diferents iniciatives de divulgació cultural i reivindicació de l’arquitectura, la ciutat, el territori i el paisatge. Com a arquitecte, ha participat en diferents projectes, com l’Ossera-Memorial de la Batalla de l’Ebre de La Fatarella, la pista poliesportiva coberta de Vilafranca del Penedès, la casa consistorial de Santa Perpètua de Mogoda o la deixalleria i parc de vehicles municipal de Girona, entre altres.
Retribució anual:

66.765,22

Extracte Declaració de béns:
Enllaç (pendent)
Càrrec: GERENT-COORDINADOR D'ORGANITZACIÓ I SERVEIS INTERNS
Categoria i dependència A1 28 - Gerent Serveis Generals
titular: Jordi Medrano Taltavull
Funcions:

Desenvolupar i executar els plans d’actuació i les decisions adoptades pels òrgans de govern en les matèries de recursos humans, STIT, contractació i compres, logística, padró, oficina d'atenció al ciutadà, arxius administratius i responsabilitat patrimonial. Planificar i coordinar les activitats i la direcció de la Gerència-coordinació d'organització i serveis interns en les matèries de recursos humans, STIT, contractació i compres, logística, padró, oficina d'atenció al ciutadà, arxius administratius i responsabilitat patrimonial. Avaluar, fer propostes d’innovació i millora en les matèries de recursos humans, STIT, contractació i compres, logística, padró, oficina d'atenció al ciutadà, arxius administratius i responsabilitat patrimonial.

Perfil Professional: Jurista des de 1989. Compta amb una trajectòria professional de més vint anys d’experiència en diferents entorns organitzatius. En l’àmbit de l’empresa privada, ha estat director manager de VITELSA, director d’operacions de Miragrup i managing director del grup MediaPro, entre d’altres. Pel que fa a l’administració pública, ha estat responsable de Recursos Humans de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besós i secretari general de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, i compta també amb una trajectòria de deu any de treball a la Generalitat de Catalunya com a cap de serveis jurídics i director de Serveis del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
Retribució anual:

66.765,22

Extracte Declaració de béns:
Enllaç (pendent)