Ves al contingut. | Salta a la navegació

INFORMACIÓ SOBRE GESTIÓ DE LA COVID-19

INFORMACIÓ SOBRE GESTIÓ DE LA COVID-19

INFORMACIÓ SOBRE GESTIÓ DE LA COVID-19

Espai creat per facilitar un accés únic i una visió de conjunt de tota la informació relacionada amb la resposta municipal a aquesta crisi, per possibilitar el retiment de comptes a la ciutadania i l’escrutini dels mitjans de comunicació i la societat civil organitzada.

Des de la Regidoria que gestiona les competències en Transparència i Bon Govern es vol seguir les recomanacions que l'Oficina Antifrau de Catalunya fa en el seu document "Prevenció de riscos en l’exercici de potestats públiques durant la crisi de la COVID-19" .

L’Oficina Antifrau de Catalunya,  com a institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic, així com a prevenir l’ús o la destinació il•legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interès o l'ús de la posició o càrrec públic en benefici privat, publica el document citat adreçat als poders públics que estan exercint competències en la gestió de la crisi de la COVID-19 a Catalunya.


  • Contractes per necessitats derivades del COVID-19 (tramitació d'emergència)

 Contractes celebrats amb l'objectiu d'adoptar qualsevol tipus de mesura directa o indirecta per fer front al COVID-19, en aplicació de l'article 16 del RDL 7/2020 de 12 de març, pel que s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del Covid-19, el qual es remet a l'article 120 de la Llei 9/2017 CSP. L'Ajuntament de Reus ha adoptat aquestes mesures a través del Comitè d'Emergència Municipal. (actualització setmanal)  • Actuacions i programes destinats a atendre necessitats derivades de la COVID-19

Especial COVID.19 Espai divulgatiu de la web reus.cat destinat a difondre informació municipal relacionada amb el COVID-19. Inclou les mesures preses durant la crisi classificades per temes, facilita l'accés a les ajudes posades a disposició de la ciutadania, empreses i entitats, consells i recursos i un apartat que recull totes les notícies municipals relacionades.  Properament es publicaran dades i indicadors referents a l'execució de les mesures adoptades. 

Reactivem Reus. Pla de reactivació econòmica i social de Reus, amb l'objectiu d'incidir i corregir la desacceleració econòmica per contribuir al manteniment del teixit productiu i econòmic de la ciutat i donar resposta a les creixents necessitats socials alimentàries i de pobresa energètica.


  • Recursos humans

fletxa2.png Pla de contingència per al retorn progressiu als centres de treball de l'Ajuntament de Reus davant la situación provocada per la COVID-19 

fletxa2.png Protocol d'actuació davant l'exposició al SARS-CoV-2 amb la finalitat de definir les actuacions a realizar per part de l'Ajuntament i els seus empleats i empleades

Durant aquest període no hi ha hagut nomenaments com a funcionari interí o contractat laboral temporal per a suplir aquell personal que hagi causat baixa mèdica o per reforçar els serveis públics.


  • Tràmits administratius

fletxa2.png Instrucció 03/2020 sobre la suspensió de terminis administratius (estat alarma COVID-19) 

fletxa2.png Instrucció 04/2020 sobre la represa de terminis administratius (estat alarma COVID-19)