Ves al contingut. | Salta a la navegació

Indicadors econòmics, de gestió, cost efectiu i endeutament

Indicadors econòmics, de gestió, cost efectiu i endeutament

  1. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris (2015 Resultat d'imatges de descarga icono ; 2016 Resultat d'imatges de descarga icono ; 2017 Resultat d'imatges de descarga icono Resultat d'imatges de descarga icono )
  2. Indicadors de gestió (2015 Resultat d'imatges de descarga icono ; 2016 Resultat d'imatges de descarga icono ; 2017 Resultat d'imatges de descarga icono )
  3. Cost efectiu dels serveis (Ordre HAP/2075/2014) (2014 Resultat d'imatges de descarga icono) ; (2015 Resultat d'imatges de descarga icono)
  4. Proporció d'ingressos de l'urbanisme / sobre els ingressos totals: 1,38% (2016)
    En els ingressos d'urbanisme s'hi ha inclòs: ICIO, Llicències Urbanístiques, Cèdules d'habitabilitat i llicències 1a ocupació, Contribucions Especials, Multes per infraccions urbanístiques, Quotes Urbanització, Aprofitament urbanístic, Alienació terrenys.
  5. Inversió en infrastructures per habitant: 4,36 € / habitant
  6. Evolució total de l'endeutament del Grup Ajuntament de Reus (Ajuntament + Organismes Autònoms i Empreses Municipals)

Evolució endeutament20112019