Ves al contingut. | Salta a la navegació

Contractes menors (actualització anual)

  • fletxa2.png anualitat 2018
  • fletxa2.png anualitat 2017 
  • fletxa2.png anualitat 2016 (inclou els organismes autònoms, es pot filtrar pel camp "ens")


 També podeu consultar els Contractes menors al portal de dades obertes Reus Open Data (actualització trimestral)

Contractes no menors (actualització anual)

  • fletxa2.png  anualitat 2016 (llistat automàtic extret del registre públic de contractes; inclou menors)
  • fletxa2.png  anualitat 2015
  • fletxa2.png  contractes prorrogats 2016
  • fletxa2.png contractes modificats 2016


 També podeu consultar els Contractes no menors al portal de dades obertes Reus Open Data (actualització trimestral)

Per a consultar la documentació relativa a la licitació dels contractes subscrits, visiteu el Perfil del Contractant.

L'Ajuntament de Reus també compleix amb el tràmit d'informació de contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat, que ofereix accés obert a la informació tramesa, per tal de complir amb els requeriments de publicitat activa de la Llei de Transparència.