Ves al contingut. | Salta a la navegació

Consulteu aquí la relació de contractes adjudicats. S'indica el tipus de contracte, el seu objecte, procediment, el tipus de tràmit, import de licitació i adjudicació, l'adjudicatari, la durada del contracte i si hi ha hagut modificacions.

Si es vol accedir a més informació sobre cada contracte, es pot fer a través del Perfil del Contractant o del Registre Públic del contracte; aquestes plataformes ofereixen una fitxa per a cada contracte que amplia les dades dels llistats.

Els contractes que s'adjudiquen a través d'un procediment obert han seguit el tràmit de licitació que es pot consultar al Perfil del Contractant. Totes les adjudicacions tenen una fitxa informativa on es pot consultar documentació de totes les fases de la licitació: des de l'anunci de licitació fins a la formalització del contracte (acords d'adjudicació, quadre comparatiu d'ofertes, actes de la mesa de contractació, etc...).

Contractes menors (actualització trimestral)

  • Resultat d'imatges de descarga icono anualitat 2017 
    • Resultat d'imatges de descarga icono anualitat 2016 (inclou els organismes autònoms, es pot filtrar pel camp "ens")

 Contractes menors al portal de dades obertes Reus Open Data (actualització trimestral)

Contractes no menors (actualització anual)

  • Resultat d'imatges de descarga icono anualitat 2016 (llistat automàtic extret del registre públic de contractes)
  • Resultat d'imatges de descarga icono anualitat 2015
  • Resultat d'imatges de descarga icono contractes prorrogats 2016
  • Resultat d'imatges de descarga icono contractes modificats 2016

 Contractes no menors al portal de dades obertes Reus Open Data (actualització trimestral)

Per a consultar la documentació relativa a la licitació dels contractes subscrits, visiteu el Perfil del Contractant.

L'Ajuntament de Reus també compleix amb el tràmit d'informació de contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat, que ofereix accés obert a la informació tramesa, per tal de complir amb els requeriments de publicitat activa de la Llei de Transparència.