Ves al contingut. | Salta a la navegació


- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. 

- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme.

- Llei 18/2007, de 28 de novembre, del dret a l'habitatge.

- Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la llei de sòl. (Norma estatal)

- Pla General d'Ordenació Urbana del municipi de Reus, l'aprovació del qual va publicar-se al DOGC núm. 2879, de 30.04.1999, i la seva normativa ho fou al DOGC núm. 4379, de 06.05.2005.