Ves al contingut. | Salta a la navegació

 • President de l’IMAC
 • Grup Municipal CIU (1)
 • Grup Municipal PSC-PM (1)
 • Grup Municipal PP (1)
 • Grup Municipal CUP (1)
 • Grup Municipal AREUS (1)
 • Membres d’entitats culturals de Reus (5)
 • Secretària delegada
 • Interventora delegada
 • Coordinadora tècnica i organitzativa de l’IMAC


Membres del Consell General:

 • Presidenta: L’alcalde, qui podrà delegar la presidència en el regidor responsable de la gestió dels assumptes relatius a Cultura i Joventut:
  • Sra. Montserrat Caelles Bertran (Decret núm. 7036 de data15 de juny de 2015)

 

 • Regidora responsable de la gestió dels assumptes relatius a Cultura i Joventut:
  • Sra. Montserrat Caelles Bertran

 

 • Un representant de cada grup polític amb representació municipal:
  • (CIU) Sr. Carles Borja Pellicer
  • (CUP) Sra. Montsant Fonts Pallach
  • (C´S) Sra. Silvia Rodríguez González
  • (PSC-PM) Sra. Adoración González Pedrós (suplent: Sra. Aurora Rodriguez Pérez)
  • (ERC) Sra. Montserrat Flores JuanPere
  • (PP) Sra. Montserrat Duch Cartaña
  • (AREUS) Sr. Josep Anton Ayala Pubill

 

 • Un màxim de quatre persones o entitats relacionades amb l’activitat  objecte de l’Institut
  • Sr. Ferran Figuerola Gual, en representació de Bravium Teatre.
  • Sr. Josep Baiges  Gispert, en representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Reus.
  • Sr. Josep Maria Vallès Jové, en representació de Esbart Santa Llúcia.
  • Sr. Jaume Grau Soriguera, en representació de Coordinadora de Danses Tradicionals de Reus.