Ves al contingut. | Salta a la navegació

Reglaments en elaboració

Reglaments en elaboració

REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL

La redacció del Reglament Orgànic Municipal (ROM), o en aquest cas, la seva actualització i modificació, és la forma més essencial i el mecanisme més eficaç per a fer efectius els principis d'autonomia, capacitat reguladora i autoorganització que es reconeix legalment als municipis.

L’objecte del ROM és regular, dins el marc de les disposicions generals establertes per llei, el règim organitzatiu de l'Ajuntament, i definir i concretar el funcionament dels òrgans municipals, així com l'estatut dels membres de la Corporació.

Actualment, aquest reglament es troba en fase d'elaboració i es preveu proposar la seva aprovació en el proper Ple de 29 de novembre.

- Podeu consultar el Text de l'esborrany del Nou Reglament Orgànic Municipal fletxa2.png