Ves al contingut. | Salta a la navegació

Informes d'auditoria i fiscalització

Informes d'auditoria i fiscalització

INFORMES D'INTERVENCIÓ

201720182019
De control intern pdf pdf pdf

COMPTE GENERALPRESSUPOSTOS
20172018201920202017201820192020
Informe General pdf pdf

pdf / pdf

pdf / pdf

pdf pdf pdf pdf
Informe Economicofinancer -- -- -- -- pdf pdf pdf pdf
Sobre els comptes anuals de les societats dependents pdf pdf -- -- --- --
Sobre la sostenibilitat financera pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Sobre l'avaluació de la regla de despesa pdf pdf pdf pdf -- -- --- --
Sobre l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària pdf pdf pdf -- pdf pdf pdf
Informe liquidació -- -- -- -- pdf pdf pdf pdf
pdf pdf
201620172018 i seg.
Pla d'Ajust4t tri1r tri
Sobre el Pla d'Ajust (RDL 4/2012) pdf pdf NA