Ves al contingut. | Salta a la navegació

L’Ajuntament de Reus posa a l’abast de la ciutadania, a través d’un espai específic a Reus.cat dedicat a la Contractació, les eines que a continuació es detallen i que permeten avaluar l’actuació municipal en aquesta matèria. Es pretén garantir a la ciutadania el dret a conèixer com s’inverteixen els recursos públics i als licitadors i als interessats que els processos contractuals es desenvolupen d’acord amb els principis d’igualtat i lliure concurrència. 

Al Perfil del contractant/Licitacions de l’Oficina Virtual podreu fer seguiment de les licitacions obertes i les adjudicades.

Hi trobareu un llistat on s’especifica:

  • L’entitats i organ de contractació amb les dades de contacte.
  • Les licitacions en tràmit. S’especifica el tipus de contracte, l’objecte de la licitació, el contingut econòmic, el plec de clàusules administratives i les condicions d’execució.
  • Els contractes adjudicats. Es publica l'acord d'adjudicació on podreu consultar les empreses que s'han presentat a la licitació. Així mateix, clicant a l’objecte del contracte podeu consultar els plecs de clàusules amb les condicions i obligacions assumides pels gestors en relació a la qualitat, accés al servei i els requisits de prestació del servei. També podreu conèixer els vostres drets i deures com a usuaris i quins mecanismes d’inspecció, control i sanció es poden exercir per contracte. 


Oficina Virtual · Perfil del contractant · Licitacions


L'Ajuntament de Reus també compleix amb el tràmit d'informació de contractació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat, que ofereix accés obert a la informació tramesa, per tal de complir amb els requeriments de publicitat activa de la Llei de Transparència.