Ves al contingut. | Salta a la navegació

 Català    
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
  • Portal Reus Open Data

Navigation

Indicadors econòmics, de gestió, cost efectiu i endeutament


a. Indicadors financers, patrimonials i pressupostaris (2015 Resultat d'imatges de descarga icono; 2016)

b. Indicadors de gestió (2015 Resultat d'imatges de descarga icono)

c. Cost efectiu dels serveis (Ordre HAP/2075/2014) (2014 Resultat d'imatges de descarga icono) ; (2015 Resultat d'imatges de descarga icono)

d. Proporció d'ingressos de l'urbanisme / sobre els ingressos totals: 1,38% (2016)

En els ingressos d'urbanisme s'hi ha inclòs:  ICIO, Llicències Urbanístiques, Cèdules d'habitabilitat i llicències 1a ocupació, Contribucions Especials, Multes per infraccions urbanístiques, Quotes Urbanització, Aprofitament urbanístic, Alienació terrenys.

e. Inversió en infrastructures per habitant: 4,36 € / habitant

f. Evolució total de l'endeutament del Grup Ajuntament de Reus (Ajuntament + Organismes Autònoms i Empreses Municipals)